Tedaviden Beklenenler

Ağrılı Mesane Sendromu (İnterstisyel Sistit)

Tedaviden Beklenenler

İnterstisyel sistit tedavisinden beklenenler

Hatırlanması gereken en önemli şey İnterstisyel sistit tedavilerinin hiçbirinin hemen sonuç vermeyeceğidir. Genellikle belirtilerin azalması, haftalar hatta aylar alabilir. Hatta başarılı bir tedavide bile, basitçe, iyileşmeden değil de hafiflemeden söz edilebilir. Hastaların çoğunun süresiz tedaviye devam etmesi gerekir, yoksa belirtiler geri dönebilir. Bazı hastalarda tedavi sırasında bile semptomlarda alevlenme olur. Bazı hastalarda ise belirtiler yavaş yavaş azalır ve hatta kaybolur. Hastaların çoğu, tedaviden sonra belirtilerin azaldığını görmekle birlikte, her hastada tam bir iyileşme olmaz. Birçok hasta hala normalden daha sık idrara çıkmaya devam edebilir, ya da bir dereceye kadar kalıcı rahatsızlığa sahip olur ve / veya semptomları daha kötü hale getiren belirli gıdalar veya faaliyetlerden kaçınması gerekecektir.