Tedavi

Ağrılı Mesane Sendromu (İnterstisyel Sistit)

Tedavi

Nasıl tedavi edilir?

İnterstisyel sistitin tam nedenini bilinmemektedir. Muhtemel birkaç farklı nedeni olduğundan tek bir tedavi her hastada aynı cevabı vermemektedir. Tedavi kişinin semptomlarına dayanılarak, her hasta için ayrı ayrı seçilmelidir. Yaygın uygulama, farklı tedaviler (veya tedavi kombinasyonları) deneyerek, hastanın şikâyetlerini en aza indirmeye çalışmaktır. İnterstisyel sistit tedavisi için günümüzde en yaygın tedavi şekli olan, Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından onaylı ağızdan pentosan polisülfat (Elmiron) alımıdır.

İnterstisyel sistit tedavisinde bu yöntemin etki mekanizması tam olarak bilmemektedir. İlacın mesane epiteli üzerinde yıprandığı düşünülen koruyucu mukoza tabakasını yeniden oluşturduğunu düşünülmektedir. Ayrıca mesane içerisindeki iltihabi reaksiyonları azaltmaya yardımcı olduğu düşünülmektedir. Yaygın doz şekli, 100 mg dan günde üç kez alınmasıdır. Genellikle hastanın semptomlarında önemli bir gelişme fark edebilmesi için ağızdan pentozan polisülfat ile tedavisini en az 3-6 ay sürdürmelidir.

Diğer FDA onaylı tedavi yolu ise, bir kateter aracılığıyla mesane içine dimetilsülfoksit (DMSO) verilmesidir. Bu işlem genellikle altı hafta boyunca haftada bir kez yapılır. Ardından ayda bir kez idame tedavisi olarak kullanılmaya devam edilir. DMSO nin İnterstisyel sistiti nasıl tedavi ettiği tam olarak bilinmemektedir. Bu ilaç, iltihap engelleme , ağrı hissini azaltmak ve dokulara zarar verebilen "serbest radikaller" denilen bir tür toksinin giderilmesi dahil olmak üzere birçok özelliğe sahiptir. DMSO ile heparin (pentosan polisülfata benzer) ya da steroidler (iltihaplanmayı azaltmak için) birleştirilebilir. Bu kombinasyonların tek başına dimetilsülfoksitten daha iyi çalışıp çalışmadığını test eden bilimsel veriler mevcut değildir.Resmen onaylanmamış olsa bile diğer bazı tedavi alternatifleri de İnterstisyel sistit için kullanılır.

En yaygın olanları, ağızdan hidroksizin ve amitriptilin almak ve bir kateter aracılığıyla mesane içine heparin vermek şeklindedir. Hidroksizin bir antihistamindir. Bazı İnterstisyel sistit hastalarında mesanede çok fazla histamin salgılandığı düşünülmektedir. Histamin ağrı ve diğer semptomları tetiklemektedir. Bu nedenle antihistaminik kullanımı İnterstisyel sistit tedavisinde yararlı olabilir. Amitriptilin bir antidepresan olarak tanımlanmaktadır, ancak gerçekte, İnterstisyel sistit semptomlarını iyileştirebilecek bir çok etkiye sahiptir. Bunun, antihistaminik etkileri vardır ,mesane spazmlarını azaltır, ve ağrı mesajlarını taşıyan sinirleri yavaşlatır (bu nedenle, sadece İnterstisyel sistit için değil de ,birçok çeşitli ağrı için de kullanılır). İnterstisyel sistit tedavisinde ağrı yönetimi(algoloji), sinir blokerleri, akupunktur ve diğer ilaçsız tedaviler yanında, non-steroid anti-inflamatuar ilaçlar, orta kuvvette opiatlar ve güçlü uzun etkili opiatlar kullanılabilir. Profesyonel ağrı yönetimi genellikle daha şiddetli vakalarda yararlı olabilir.

Son zamanlarda yapılan çalışmalarda aşırı asidik idrarın İnterstisyel sistit ataklarını  artırdığı tespit edilmiştir. İnterstisyel sistit hastalarının medikal tedavileri ile birlikte asidik gıdalardan uzak durmaları ve alkali bir yaşam tarzına yönelik beslenme alışkanlığı kazanmalıdırlar. Alkali beslenme için hastaların günlük idrar PH testi yaparak, idrar PH seviyelerini 7 ‘nin altına düşürmemeye çalışılmalıdır. İdrar PH sını daha kolay yükselmesi için alkali mineral sitrat içeren gıda takviyeleri kullanmaları önerilmektedir.