Kadınlarda İnterstisyel Sistit

Ağrılı Mesane Sendromu (İnterstisyel Sistit)

Kadınlarda İnterstisyel Sistit

Kadınlarda İnterstisyel Sistit.

İnterstisyel Sistit (IC) her yaştan kadın ve erkeği etkiliyor olsa da, genellikle “kadın hastalığı” olarak bilinmektedir. İki cinsiyet için de zorlukları benzerlik gösterir. Her iki cinsiyet içinde kasık ağrısı da dahil olmak üzere semtomplar hemen hemen aynıdır.

Buna rağmen kadınlar IC teşhisi konmasında, ağrı kontrolünde, hekimlerle iletişime geçmede, hamilelik süresince IC rahatsızlığıyla başa çıkmada ve süregelen pelvik(Kasık) ağrıların muayenesinde kendi içlerinde daha fazla zorluk yaşarlar.

Kadınlarda IC teşhisi koymak daha zor olabilir çünkü kimi zaman semptomlar kadınların daha sık rastlanan diğer rahatsızlıklarıyla örtüşür, özellikle de İdrar Yolu Enfeksiyonu (UTIs) rahatsızlığıyla. IC semptomları aynı zamanda overaktif mesane (OAB), endometriyozis rahatsızlığı, pelvic varis sendromu, pudendal sinir ağrısı, pelvik taban ağrısı ve diğer durumlarla da örtüşebilir. Bunlara ek olarak, kadınlarda Interstisyel Sistit de dahil olmak üzere bu durumlardan bir veya daha fazlası aynı anda görülebilir.

Ağrı araştırmalarına göre kadınlar aynı durumdaki erkeklerden daha şiddetli, sık ve uzun süreli ağrılar çekmektedirler. Laboratuvar çalışmaları ise kadınların daha çok ağrı çektiğini, ağrıyı çabuk hissetiklerini ve bunun ayrımını erkeklere göre daha iyi yaptıklarını ortaya çıkarmıştır. Kadınlar erkeklere göre daha fazla ağrı kontrolüne gereksinim duyuyor olsa da, daha sıklıkla ağrı çekiyor olmaktan çok kaygılı ve sıkıntılı görünürler ve kalp rahatsızlığı, kanser ve diğer medikal alanlarda yapılan araştırmalarda da görüldüğü üzere erkeklere göre ağrı kontrolünü daha az sağlayabilirler.