İnterstisyel Sistit Nedir?

Ağrılı Mesane Sendromu (İnterstisyel Sistit)

İnterstisyel Sistit Nedir?

İnterstisyel Sistit Nedir? 

Kronik sistit türüdür. Ağrılı Mesane Sendromu veya Mesane Ağrı Sendromu olarak da bilinmektedir.İnterstisyel Sistit (IC), üriner enfeksiyon olmadığı halde tekrarlayıcı abdominal ve pelvik huzursuzluk veya ağrıya neden olabilen bir durumdur.Semptomlar; huzursuzluk, artmış mesane basınç hissi, mesane ve pelvik bölgelerde hassasiyet ve yoğun ağrı, artmış idrar sıklığı ve sıkışıklığı veya bunların kombinasyonundan oluşmaktadır. Ağrı genelde menstrüasyon sırasında daha da artar ve cinsel ilişki sırasında yoğunlaşabilir. Ağrının ayrıca mesane dolumu ile arttığı ve mesane boşalmasını takiben rahatladığı bilinmektedir.