IC ve Bebek Sağlığı

Ağrılı Mesane Sendromu (İnterstisyel Sistit)

IC ve Bebek Sağlığı

İNTERSTİSYEL SİSTİT BEBEĞİNİZE DE GEÇER Mİ?

Genetik bağlantı ile alakalı ilk ipucu 2001 yılında IC rahatsızlıklı birçok bireyi bulunan Bulgar bir ailenin raporlanmasıyla ortaya çıkmıştır. Amerika’da yapılmış olan bir araştırmada IC hastalarının ailelerinin %1.5’inde tanılanmış IC ve diğer %12’sinde IC riski bulunmaktadır. Bulgaristan ve Amerika’da yapılan çalışmalarda genetik yatkınlığın güçlü olduğu tekrar savunulmuştur.

Genetik yatkınlığın yüksek olduğu aileler olsa da, dünyada özdeş ikizlerin en çok katılım gösterdiği bir araştırmada, ikizlerden birinin IC rahatsızlığı olduğu halde açık farkla bir diğerinde bu rahatsızlığın olmadığı gözleniyor. Araştırma gösteriyor ki IC’ye yatkınlıkta çevresel faktörler, genetik faktörlerden daha büyük rol oynuyor.