İC Kimlerde Görülür?

Ağrılı Mesane Sendromu (İnterstisyel Sistit)

İC Kimlerde Görülür?

İnterstisyel Sistit Kimlerde Görülür? 

Hastalık ortalama 40 yaş civarında başlamakla beraber, hastaların %25’i 30 yaşının altındadır. Yapılan çalışmalar IC hastalığının çok yaygın olduğunu ve kadınların nerdeyse %20’sinde görülebildiğini göstermektedir. Kadın/erkek oranı yaklaşık 10:1 dir.