İC Hastalığı ve Vücut pH’sı

Ağrılı Mesane Sendromu (İnterstisyel Sistit)

İC Hastalığı ve Vücut pH’sı

Alkali Vücut İnterstisyel Sistit belirtilerini hafifletebiliyor.

Yapılan klınik çalışmaların sonucunda, İdrar pH alkali hale getirilerek İnterstisyel Sistit belirtilerinin azaltılabileceği tezine ulaşılmıştır. Bu doğrultuda, metabolik asidin düşürülmesi gerekmektedir. Metabolik asit azaldıkça idrar pH’ıda alkali hale gelebilmektedir.

Yapılan çalışmalara göre, vücut alkali hale getirildikten yani idrar pH’ı yükseldikten sonra, 3. ayından itibaren İnterstisyel Sistit hastaların şikâyetlerinde %50 oranında mesane ve karın ağrısının azaldığı, %31 oranında idrar aciliyetinin azaldığı ve %37 oranında idrar sıklığının azaldığı kaydedilmiştir. Vücudu alkali hale getirmek, Interstistel Sistit’in son derece zorlayıcı sonuçlarına karşı oldukça etkilidir etkileyicidir.