Gebelik Nasıl Etkilenir?

Ağrılı Mesane Sendromu (İnterstisyel Sistit)

Gebelik Nasıl Etkilenir?

İnterstistel Sistit Gebeliği Nasıl Etkiler?

Ne yazık ki İnterstisyel Sistit ve hamilelik üzerine sınırlı sayıda bilimsel veri bulunmaktadır.

1989 yılında, bir ICA çalışması 78 hamileliğe izafeten 48 IC hastası ile araştırma yapmış ve IC’nin hamilelik üzerindeki etkilerine dair değerli veriler toplamıştır. Katılımcılar ağrı şiddetini, idrar sıklığını, idrar aciliyetini ve doğum öncesi baskı semptomlarını üç aylık dönem ve doğum sonrası için değerlendirmiştir. Bulgular doğum öncesi dönem için hafif, orta veya şiddetli semptomlar olarak gruplara ayrılmıştır;

-IC hastalarının çoğu hamilelik öncesinde orta şiddetli ağrılar çekmiştir. Semptomlar hamilelik süresince az oranda artış göstermiş, 3 aylık dönemde en fazla hale gelmiştir. Ağrı artışı olmamıştır.

-Hamilelik öncesinde orta seviye semptomlar görülen IC hastaları hamilelik süresi ilerledikçe semptomlarda hafif derecede kötüleşme rapor etmiştir,

-Hamilelik öncesinde şiddetli semptomlar görülen IC hastaları hamilelik süresince, ilk üç ay dışında, semptomlarında iyileşme not etmiştir.

İdrar sıklığı, bakteriyel mesane enfeksiyonları ve kabızlık hamile kadınların ortak şikâyetlerindendir ve bunlar hamile IC hastaları için daha zorlu olabilir. İdrar sıklığınız artsa bile sıvılardan kesmemeniz gerekir çünkü hidrate (vücudunuzda su bulunması) kalmak kritik önem taşır. Bakteriyel mesane enfeksiyonları IC semptomları ile karışabilir, dolayısıyla doğum öncesi her prenatal kontrolde idrar tahlili yapmak yararlı olabilir. Kabızlıktan korunmak önemlidir çünkü kabızlık IC’nin hiddetlenmesine ön ayak olabilir.