Ağrı Kontrolü ve Alkali Vücut

Ağrılı Mesane Sendromu (İnterstisyel Sistit)

Ağrı Kontrolü ve Alkali Vücut

Alkali Tutulan İdrar pH'ı İnterstisyel Sistit Semptomblarını hafifletebilir. 

-Mesane ağrısı %43 oranında azalır,

-İdrara sıkışma %35 oranında azalır,

-Gün içindeki idrar sıklığı %38 oranında azalır,

-Gece boyunca idrar sıklığı %37 oranında azalır.

İnterstisyel Sistit Ağrılarına Karşı İdrar pH'ınızı alkali hale getirin.

Vücut, çeşitli diyetler ve/veya Alkali mineral sitrat takviyesi ile alkali hale gelebilir ve İnterstisyel Sistit tedavinize katkıda bulunabilir.