gettyimages-544403625 (1).jpg
GLİKOZAMİNOGLİKAN 
TABAKASINDA DEFEKT

 

Mesane mukozasındaki glikozaminoglikan tabakasında oluşan defekt sonucu idrardaki irritan maddelerin yarattığı rahatsızlık ve ağrı hissi dayanılması güç boyutlara ulaşabilmektedir.

İnterstisyel Sistit Nedir?

Kronik sistit türüdür. Ağrılı Mesane Sendromu veya Mesane Ağrı Sendromu olarak ta bilinmektedir. İnterstisyel Sistit (IC), üriner enfeksiyon olmadığı halde tekrarlayıcı abdominal ve pelvik huzursuzluk veya ağrıya neden olabilen bir durumdur. Semptomlar; huzursuzluk, artmış mesane basınç hissi, mesane ve pelvik bölgelerde hassasiyet ve yoğun ağrı, artmış idrar sıklığı ve sıkışıklığı veya bunların kombinasyonundan oluşmaktadır. Ağrı genelde menstruasyon sırasında daha da artar ve cinsel ilişki sırasında yoğunlaşabilir. Ağrının ayrıca mesane dolumu ile arttığı ve mesane boşalmasını takiben rahatladığı bilinmektedir.

Hastalık Neden Kaynaklanmaktadır?

Yapılan araştırmalar ve IC teşhisi konulan hastalarda ortak en sık rastlanan durum mesane mukozasındaki glikozaminoglikan tabakasında oluşan açıklıklar, defektler, lezyonlar sonucu idrarın yarattığı rahatsızlık ve ağrı hissi olmuştur.

Mesane mukozasını kaplayan glikozaminoglikan tabakası, mesane duvarının idrara karşı geçirgenliğini engelleyen epitelyal bir bariyerin oluşmasını sağlar. Bu bariyer idrardaki üre ve kalsiyum gibi maddelerin mesane duvarına hasar vermesini engeller. Hastalığın en önemli semptomu olan ağrının da idrardaki maddelerden kaynaklandığı düşünülür.

AĞRILI MESANE SENDROMU HAKKINDA

elmiron_brosur_İC_SAYFALAR2.jpg
main_agrilimesane2.png